HYDROIZOLACJE:

bolix tynki
Masa bitumiczna kauczukowa

BOLIX B-2SM UNI

Masa bitumiczno-kauczukowa wzmocniona włóknami BOLIX B-2SM Uni służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji przeciwwodnych oraz przeciwwilgociowych na typowych podłożach mineralnych (m.in.: murów wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej, jastrychów cementowych, tynków cementowych oraz betonu) na zewnątrz budynków. W trakcie stosowania  może być używana jako hydroizolacja fundamentów typu ciężkiego, średniego oraz lekkiego na powierzchniach poziomych oraz pionowych od strony naporu wody. Przeznaczony do nakładania ręcznego. BOLIX B-2SM Uni może być stosowany jako izolacja pośrednia (pod warstwę jastrychu cementowego) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz może służyć do klejenia płyt XPS do podłoży asfaltowych i mineralnych w strefach stykających się z gruntem. BOLIX B-2SM Uni dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości. Nie stosować w miejscach, gdzie izolacja jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV.

 

hydrobloc hydroizolacje
Iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie
HYDROBLOC® 715 DIFFUSION

HydroBloc Si-709 jest nowym reaktywnie samosieciującym koncentratem siloksanowym. Został opracowany do wykonywania bardzo skutecznych przepon poziomych, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, w wilgotnych i mokrych, całkowicie nasączonych wodą materiałach budowlanych. Używając HydroBloc-Si 709 można wykonać skuteczne przepony w takich sytuacjach, gdzie inne środki iniekcyjne oparte na silikonach lub silanach zawodzą.